Стани спонсор
 
 
Регистрация по интернет
Фирма / институция: *
Адрес *
Уеб-сайт http://
E-Mail *
Телефон *
Факс
Представител * Длъжност *
   
Желая да участвам в конференцията (29-30 ноември 2006 г):
Регистрация до 10 октомври 2006 г. - 195 лв.
Регистрация до 6 ноември 2006 г. - 225 лв.
Регистрация до 24 ноември 2006 г. - 245 лв.
   
Желая да участвам в конферентното обучение (27-28 ноември):
(моля посочете едно от двете)
Управление на бюджетните и обществени средства
Дискусионен работен семинар за възложители и изпълнители на държавни и общински поръчки
Планиране, финансиране и управление на индустриални зони
Дискусионен работен семинар за възможностите за изграждане на зони от нов тип
   
и съм:
член на Българско партньорство за местно икономическо развитие (БПМИР)
регистрация до 6 ноември - 135 лв.; от 6 - 24 ноември - 155 лв.
спонсор
регистрация до 6 ноември - 135 лв.; от 6 - 24 ноември - 155 лв.
не съм член на БПМИР или спонсор
регистрация до 6 ноември - 155 лв.; от 6 - 24 ноември - 175 лв.
   
Банкови данни на организатора на събитията:
Общинска Банка АД
Клон "Младост", бл. 305
BG 26 SOMB 9130 10 11069301
"ФРМС Консулт" ООД
   
Желая фактура:  
Да  
Не