Стани спонсор
 
 
Теми

“Общините и бизнесът – партньори за икономическо развитие”

29- 30 ноември 2006 г., хотел “Хилтън”, София

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

ENGLISH VERSION

Сряда, 29 ноември 2006

8.30-9.30                       Регистрация       
   

9.30-11.00                     Пленарна сесия

           

9.30-10.10                     Oткриване:

Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството

Майкъл Фриц, директор на Американската агенция за международно развитие – България

Негово Превъзходителство Вилем Ван Ее, посланик на Кралство Холандия в България

 

10.10-11.00                   Ключова презентация:         

Джим Крисинджър, ръководител на управленския екип в администрацията на Щата Айова, САЩ

Водещ на пленарната сесия:

Гинка Капитанова, изпълнителен директор, Фондация за реформа в местното самоуправление

           

11.00-11.30                   Кафе пауза

 

11.30-13.00                   Пленарна сесия: Мобилизиране участието на бизнес средите за формиране на общински политики за икономическо развитие

                                    Презентации:

                                    Найден Зеленогорски, кмет, Община Плевен

                                    Роджър Хорам, директор "Партньорства и проекти", Търговска палата на Единбург,Великобритания

                                    Христо Йонков, член на управителен съвет, Бизнес сдружение "Севлиево 21 век" и изпълнителен директор на "АВВ Авангард" АД

Водещ на пленарната сесия:

Лъчезар Росенов, председател, УС на Фондация за реформа в местното самоуправление

 

13.00-13.10                   Презентация на - ESRI-България, Евгения Караджова, управител

 

 

13.10-14.30                   Официален обяд

 

14.30-16.00                   Пленарна сесия: Общините – доставчик на административни услуги в съответствие с нуждите на бизнеса

                                    Презентации:

                                    Мария Дивизиева, зам.-министър, Министерство на държавната администрация и административната реформа

Василка Сирачевска, програмен координатор, Фондация за реформа в местното самоуправление

                                    Бизнес

                                    Водещ на пленарната сесия:

                                    Недялка Йоловска, управляващ директор, ICT Media

16.00-16.30                   Кафе пауза

 

16.30-18.00                   Пленарна сесия: Работната сила като фактор за успех

                                    Презентации:

                                    Димитър Димитров, зам.-министър, Министерство на труда и социалната

                                    политика

                                    Галина Михнева, зам.-председател, Консултативен съвет за развитие на

                                    човешките ресурси, Област Габрово 

                                    Филип Дънлъп, директор “Икономическо развитие”, Град Обърн,

                                    Щат Алабама, САЩ

                                    Василена Визева, изпълнителен директор, Център за професионална
                                    ориентация, СУ “Кл. Охридски”

                                    Водещ на пленарната сесия: 
                                    
Светлозар Петров, директор, "Джоб Тайгър" и председател на Фондация на

                                    бизнеса за образованието

 

18.30-20.00                  Коктейл за участниците в конференцията


Четвъртък, 30 ноември 2006

 

9.00-10.30                     Пленарна сесия: Насоки на ЕС за осъществяване на успешни обществено-частни партньорства, успешни практики 

                                    Презентации:

                                    Нина Радева, зам.-министър, Министерство на икономиката и енергетиката

                                    Стив Тейлър, управляващ директор, "Айдиис" ООД, Шотландия

                                    Николай Минков, член на УС, Средногорие Мед” индустриален клъстер
Тодор Попов, председател на ОбС, Пазарджик

Водещ на пленарната сесия:

Олга Борисова, Директор “Център за европейски програми”, Американски университет в България

 

10.30-10.40                   Презентация: 

                                    Кристин Ганчева, член на Съвета на директорите и председател на

                                    Рейтинговия комитет, Global Ratings 

10.40-11.00                   Кафе пауза

 

11.00-12.30                   Паралелни сесии:

Зала 1: Създаване на инфраструктура в подкрепа на инвестициите

Презентации:

Димчо Михалевски, зам.-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Валери Андреев, зам.-кмет, Община Русе

Галина Митева, зам.-кмет, Община Добрич

Водещ на пленарната сесия:

Лъчезар Росенов, председател, УС на Фондация за реформа в местното самоуправление

 

 

                                    Зала 2: Междуобщинско коопериране

                                    Презентации:

                                    Джордж Шултц, Град Секешфехервар, Унгария

                                    Иван Аспарухов, кмет, Община Мездра

Презентация:

Националната селска мрежа – партньорство, възможности и подкрепа за развитие на селските райони

Марина Димова, програмен координатор, Фондация за реформа в местното самоуправление

  

                                    Водещ на пленарната сесия:

                                                Мария Златарева, помощник постоянен представител, ПРООН-България

12.30-13.00                   Заключителна сесия