Стани спонсор
 
 
Регистрация


 

Формуляр за участие

 Обяснителна бележка към Формуляр за участие

Моля, след като попълните формуляра, изпратете го на адрес:

Фондация за реформа в местното самоуправление

ж. к."Младост 1"

ул. "Йерусалим" бл. 51

Бизнес-сграда, офис 2

гр. София 1784

факс: 02/976 89 30

e-mail: flgr@flgr.bg