Стани спонсор
 
 
Място на провеждане

хотел “Хилтън” - София

София 1421, бул.България 1
тел: +359 2 9335000; факс: +359 2 9335111
email:
events.sofia@hilton.com

http://www.hilton.bg