Стани спонсор
 
 
ФРМС


Фондацията за реформа в местното самоуправление се утвърди като основен партньор на общините за прилагане на съвременни концепции и промяна в подходите в областта на икономическото развитие на местно ниво. През последните години ФРМС сертифицира 29 общини като “Община, готова за бизнес развитие”; подкрепи разработването на планове за икономическо развитие, на общински програми за разширяване и запазване на бизнеса, за разработване и маркетинг на индустриални паркове, за преустройство на сгради и терени и др. чрез реализация на различни програми и проекти.

 


ФРМС стана инициатор за създаването на Българско партньорство за икономически растеж, в което 40 общини изградиха капацитет и натрупаха опит в прилагането на професионален подход и осъществяване на политика на открит диалог и ползотворно сътрудничество с бизнеса. За три години в тези общини бяха създадени над 2000 нови работни места, заработиха ефективно 12 Консултативни съвета за икономическо развитие, започна работата за изграждане на пет индустриални парка.

 


Организирането и провеждането на Годишната конференция “Общините и бизнеса – партньори за икономическо развитие” е ново продължение на усилията на ФРМС за активиране на всички местни ресурси за превръщането на България в модерна и икономически развита и стабилна държава.www.invest.bghttp://www.flgr.bg/?act=twin&sub=home&id=1&show=0&doc_id=0