Стани спонсор
 
 
За контакти

ФРМС
ж.к."Младост 1"
ул. "Йерусалим" бл. 51
Бизнес-сграда, офис 2
гр. София 1784
факс: 02/976 89 30
e-mail: flgr@flgr.bg

Антоанета Матеева, ръководител екип
Д
иляна Кундева, специалист проект
Невена Младенова, коориднатор проект
Надежда Самсарова, програмен сътрудник