Стани спонсор
 
 
Цени за участници

За участие в конференцията (29-30 ноември 2006 г.):

r Регистрация до 24 ноември 2006 г. – 245 лв.

 

 

За участие в конферентно обучение (27-28 ноември):

(моля посочете едно от двете)

r Управление на публични ресурси на местно ниво

Дискусионен работен семинар за възложители и изпълнители на държавни и общински поръчки

r Планиране, финансиране и управление на индустриални зони

Дискусионен работен семинар за възможностите за изграждане на зони от нов тип

 

 

r За членове на Българско партньорство за местно икономическо развитие (БПМИР)

регистрация от 6 до 24 ноември – 155 лв.

 

r За нечленове на БПМИР

регистрация от 6 до 24 ноември – 175 лв.

 

Формуляр за участие


 

Моля, след като попълните формуляра и го изпратите на посочените факс, е-mail или адрес, преведете таксата участие по сметките, посочени във формуляра.

 

 

Регистрация за обученията:

Всеки участник в конференцията може да се включи в обученията срещу заплащане на съответната такса, посочена във формуляра.

Отново обръщаме внимание, че по-ранната регистрация дава възможност за заплащане на по-ниска такса (важи датата на нареждане на сумите).

За ваше улеснение и във ваша полза сме предвидили обученията да се провеждат в допълнение на конференцията, но самостоятелно от нея. В тях може да се взема участие, без да е необходимо да се регистрирате на конференцията, срещу заплащане на посочените такси.

 

Какво включва таксата за конференцията:

 • Работни материали
 • Участие в пленарните сесии на конференцията
 • Достъп до паралелните сесии на конференцията съобразно вашия избор
 • Превод
 • Кафе паузи
 • Работен обяд на 29 ноември 2006 г.
 • Участие в коктейл на 29 ноември 2006 г. 

Какво включва таксата за обучение:

 • Работни материали
 • Участие в сесиите на едно от обученията
 • Кафе паузи
 • Превод

Какво не включват таксите за събитията:

Таксите не включват хотел и пътни за участниците в конференцията и обученията

 

За допълнителна информация:

Тел.: 02 976 89 89

Диляна Кундева

Невена Младенова

Надежда Самсарова

Антоанета Матеева

Е-mail: flgr@flgr.bg