Стани спонсор
 
 
Цени за спонсори

Регистрация на спонсори на конференцията:

 

1. Трима представители на спонсора, закупил спонсорски пакет от 5000 лева, могат да участват във всички работни сесии без да заплащат такса за участие в конференцията.

 

2. Двама представители на спонсора, закупил спонсорски пакет от 2500 лева, могат да участват във всички работни сесии без да заплащат такса за участие в конференцията.

 

3. Двама представители на спонсора, закупил спонсорски пакет от 1000 лева, могат да участват във всички работни сесии без да заплащат такса за участие в конференцията.

 

Формуляр за участие

Спонсорите на конференцията изпращат формуляра попълнен само с имената и позициите на своите представители на посочените факс, е-mail или адрес:

ФРМС

ж.к."Младост 1"

ул. "Йерусалим" бл. 51

Бизнес-сграда, офис 2

гр. София 1784

факс: 02/976 89 30

e-mail
: flgr@flgr.bgСпонсорски пакет - 5 000 лева
 
1.   Реклама/ банер на специализирания уеб-сайт на Конференцията, който ще бъде свързан с уеб-сайта на ФРМС (уеб-сайтът на ФРМС се посещава месечно от 70 хил. души):
            Период: за три месеца, октомври - декември 2006 г.
            Позициониране: заглавна страница, ротираща зона (глава или под меню)
            Цветове: пълноцветна
            Размер:
                        Главна: 290 x 135 px
                        Меню: 125 x 150 px
            Формат: jpg, gif, flash presentation
 
2.      Реклама/банер на маркетинговия уеб-сайт www.invest.bg и на подстраница на община на сайта, по избор:
            Период: за три месеца, октомври - декември 2006 г.
            Позициониране: заглавна страница, ротираща зона - над новините
            Цветове: пълноцветна
            Размер: 300 x 120 px
            Формат: jpg, gif
 
3.   Реклама на първа страница в три поредни издания на месечния информационен бюлетин на ФРМС, който се разпространява до всички общини в България, общински съвети, областни управи, ресорни министерства, Народно събрание, Президентство, общо до 2100 получатели.
Спецификация за рекламата на фирмата: рекламно каре в черно/бели цветове с размери: 5,7 х 8,2 см
 
4.   Лого на първа страница на брошурата на конференцията
 
5.   Лого на транспаранта на конференцията, който ще бъде монтиран в залата за провеждане на конференцията, над официалния президиум
 
6.      Представяне на фирмата по време на официална вечеря по време на конференцията
 
7.      Споменаване на фирмата на всички прес-конференции и във всички прес-съобщения
 
8.      Публикуване на новини за фирмата на маркетинговия уеб-сайт www.invest.bg
 
9.      Представител на фирмата ще модерира една от работните сесии по избор
 
10. Фирмата може да разпространява свои рекламни материали и информация на рекламен щанд на мястото за провеждане на конференцията
 
11. DVD или Power Point презентация на фирмата в почивките на конференцията на лаптоп, разположен в залата на конференцията
 
12. Право на трима представители на фирмата да участват във всички работни сесии без да заплащат такса за участие в конференцията
 
 
Спонсорски пакет 2 500 лева
 
1.      Реклама/банер на специализирания уеб-сайт на Конференцията, който ще бъде свързан с уеб-сайта на ФРМС (уеб-сайтът на ФРМС се посещава месечно от 70 хил. души):
            Период: за един месец - през октомври, ноември или декември 2006 г.
            Позициониране: заглавна страница, ротираща зона (под меню или в края на страницата).
            Цветове: пълноцветна реклама
            Размер:
                        Главна: 290 x 135 px
                        Меню: 125 x 150 px
            Формат: jpg, gif, flash presentation
 
2. Реклама/банер на маркетинговия уеб-сайт www.invest.bg и на подстраница на община, по избор:
            Период: за един месец - през октомври, ноември или декември 2006 г.            Позициониране: заглавна страница, ротираща зона
            Цветове: пълноцветна реклама
            Размер: 300 x 120 px или 160 x 50 px
            Формат: jpg, gif
 
3.  Реклама на вътрешна страница в едно издание на месечния информационен бюлетин на ФРМС, който се разпространява до всички общини в България, общински съвети, областни управи, ресорни министерства, Народно събрание, Президентство, общо до 2100 получатели.
      Спецификация за рекламата на фирмата: рекламно каре в черно/бели       цветове с размери: 5,7 Х 8,2 см
 
4.   Лого на вътрешна страница на брошурата на конференцията
 
5.   Лого на транспаранта на конференцията, който ще бъде монтиран в залата за провеждане на конференцията, над официалния президиум
 
6.      Споменаване на фирмата на всички прес-конференции и във всички прессъобщения
 
7.   Фирмата може да разпространява свои рекламни материали и информация на рекламен щанд на мястото за провеждане на конференцията
 
8.   Право на двама представители на фирмата да участват във всички работни сесии без да заплащат такса за участие в конференцията
 
  
Спонсорски пакет 1 000 лева
 
1.   Фирмата може да разпространява свои рекламни материали и информация на рекламен щанд на мястото за провеждане на конференцията
 
2.   Лого на транспаранта на конференцията, който ще бъде монтиран в залата за провеждане на конференцията, над официалния президиум
 
3.   Лого на вътрешна страница на брошурата на конференцията
 
4.   Право на двама представители на фирмата да участват във всички работни сесии без да заплащат такса за участие в конференцията