Стани спонсор
 
 

Фондацията за реформа в местното самоуправление 

Ви кани да участвате в първата

Годишна конференция

"Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие",

29 и 30 ноември 2006 г., х-л "Хилтън" , София


Конференцията “Общините и бизнесът – партньори за икономическо развитие” има амбицията да се превърне в ежегодна среща на представителите на публичния и частния сектор.

Темите, които ще бъдат разглеждани, включват:

n       Мобилизиране участието на бизнес средите за формиране на общински политики за насърчаване на инвестициите и подобряване на условията за бизнес;

n       Общините – доставчик на административни услуги в съответствие с нуждите на бизнеса;

n       Междуобщинско коопериране;

n       Насоки на Европейския съюз за осъществяване на успешни обществено-частни партньорства;

n       Създаване на инфраструктура в подкрепа на инвестициите;

n       Работната сила като фактор за успеха.

 

Конференцията ще бъде открита от Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Майкъл Фриц, директор на Американската агенция за международно развитие за България и Негово Превъзходителство Вилем Ван Ее, посланик на Кралство Холандия в България.

Първата пленарна презентация ще бъде представена от Джим Крисинджър, ръководител на управленския екип в администрацията на щата Айова, САЩ.

В пленарните и паралелни сесии ще вземат участие още министри и зам.-министри от министерствата на икономика и енергетика, държавната администрация и административната реформа, регионално развитие и благоустройството, на труда и социалната политика; областни управители, кметове, зам.-кметове, председатели на общински съвети, университети, ръководители на водещи фирми, представители на бизнес организации и сдружения, утвърдени специалисти по икономическо развитие от страната и чужбина (около 200 души).

На 27 и 28 ноември 2006 г., в дните преди Конференцията, но като част от нея, ще се проведат конферентни обучения, в които ще участват около 100 души.

Конференцията ще предостави богати възможности за срещи с потенциални партньори и клиенти.

 

Срещата на ключовите фигури, които участват в процеса на икономическо развитие – правителство, местни власти, частен бизнес и неправителствен сектор –  ще даде тласък на усилията за изграждане на обща визия и изработване на конкретни механизми за координация и сътрудничество.

Лъчезар Росенов, председател на УС на ФРМС